Polityka Prywatności

  1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych użytkowników strony internetowej mjmetal.eu, która specjalizuje się w usługach związanych z budową i montażem carportów oraz innych konstrukcji metalowych.

  1. Administrator danych

Administratorami danych osobowych jest firma MJ Metal z siedzibą w Polsce. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: kontakt@mjmetal.eu.

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników w formularzach kontaktowych, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane dotyczące projektów carportów i innych konstrukcji metalowych.

  1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych; b) realizacji umów dotyczących usług oferowanych przez MJ Metal, w tym projektowania, produkcji i montażu carportów; c) przesyłania informacji marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od ostatniej interakcji z użytkownikiem.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz MJ Metal, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

MJ Metal stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być aktualizowana. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej mjmetal.eu.

  1. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: kontakt@mjmetal.eu.